Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů společností Real Estate Selection s.r.o.

Souhlasím, aby společnost Real Estate Selection s.r.o., se sídlem Zborovská 1200/6, Praha 5, IČ: 07508743, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 302182 („Správce“), zpracovala mé níže specifikované osobní údaje za účelem nabízení služeb Správce, resp. zasílání obchodních sdělení Správcem v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na základě mé žádosti a podle mých preferencí nemovitostí, o které mohu mít potenciálně zájem. Pro Vaši informaci dále uvádíme, že níže uvedené údaje současně zpracováváme za účelem našeho oprávněného zájmu (pro který není třeba získání souhlasu), a to zejména ověření Vaší identity pro účely ochrany našich webových stránek před kybernetickými útoky a ochrany našich obchodních zájmů (např. mistery shopping třetích osob).

Poskytované osobní údaje: Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa, preference, kategorie nemovitostí, oblíbené nemovitosti.

Svůj souhlas uděluji ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016. Poskytuji jej dobrovolně, na dobu 5 let. Beru na vědomí, že mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat na na e-mailu: info@reality1788.cz. Jsem si vědom/a, že mám právo na přístup ke svým osobním údajům, právo a na jejich opravu, doplnění, omezení zpracování či výmaz a právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů.

Odebírat newsletter

Chcete být informováni o nově zařazených nemovitostech k prodeji? Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv a snadno odhlásit.

Sledujte novinky také na našem Instagramu.

osobních údajů