contact

Name of contact person: Jiří Klimeš

Mob. Phone: 774 830 444

E-mail: klimes@reality1788.cz

 

Address:

Jiří Klimeš

NOVÁKŮV STATEK 1788 

Olešná čp.8, 267 64 Olešná u Hořovic