TRADIČNÍ USEDLOST

Památkově chráněný areál s dochovanou roubenou jizbou z roku 1494.

 

Kompletně a citlivě zrekonstruovaná historická usedlost.

 

HISTORIE OBJEKTU:

 • První písemný záznam o usedlosti je z roku 1654, kdy statek vlastnil sedlák Jiří Kratochvíle.
 • V majetku rodu Kratochvíle usedlost zůstává po další dvě staletí.
 • Roku 1788 je v písemnostech uváděno následující:
 • Jedna světnice, jedna maštal, chlívy, špejchar a stodola, jak od zdí vystavený grunt se nachází.
 • Roku 1827 je postaveno nové stavení s funkcí výměnku.
 • Na konci 30. let 19. století proběhla výrazná klasicistní přestavba areálu.
 • Klasicistní ucelenost byla hlavním důvodem pro vyhlášení památkové ochrany.
 • Při novodobé rekonstrukci areálu na konci 90. let 20. století došlo k zásadnímu objevu roubené dýmné jizby uvnitř obytného domu. 
 • Dýmná jizba je sroubena z jedlových trámů smýcených roku 1494 (dendrochronologický rozbor)

 Flash prezentace obsahující 65 fotografií - INTERIÉRY

Prezentace je již zredukována pouze pro účel reference

 

 

POPIS OBJEKTU:

 • Areál usedlosti si po rekonstrukci zachoval svoji atmosféru i při maximálním komfortu bydlení.

 

 

POZEMEK:

 • Informace jsou již neveřejné.

 

 

DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST:

 • Informace jsou již neveřejné.

 

 

VÍCE INFORMACÍ:

 • Informace jsou již neveřejné. 

 

 

CENA:

 • Neveřejná  -  ARCHIV