ROUBENÝ ŠPÝCHAR - KOKOŘÍNSKO

Prodej rozebraného roubeného špýcharu z centrální části Kokořínska. 

 

 

HISTORIE OBJEKTU:

 • Roubený špýchar na zděném přízemí pochází z přelomu 18. a 19. sloletí.
 • Stavba bývala součástí větší zemědělské usedlosti v centrální části Kokořínska.
 • Objekt byl rozebrán odbornou tesařskou firmou.
 • V současné době je rozebraný špýchar uložen ve stodole na Kokořínsku.

 

Zaměření objektu před rozebráním.

 

Návrh na nové obytné využití špýcharu po transferu.

 

Detail návrhu na využití zděného přízemí špýcharu.

 

Detail návrhu na využití roubeného patra.

 

 

OBECNÝ POPIS & MOŽNOSTI VYUŽITÍ:

 • Roubený špýchar byl památkově chráněnou stavbou.
 • Před rozebráním byla památková ochrana sejmuta.
 • V současné době není roubená část objektu památkově chráněna, ale má kvalitu památkově chráněné stavby.
 • Stavba je vhodná na kvalitní rekreační využití.
 • Špýchar je ideální pro doplnění tradičních usedlostí v oblasti Kokořínska. Může být postaven také samostatně, ale v ohledu na kontext s místní zástavbou.

 

Detail bočního pohledu na špýchar.

 

 

TECHNICKÁ DATA:

 • Půdorysný rozměr stavby: 17.7 m * 7 m.
 • Je zpracováno zaměření objektu a ideová studie využitelnosti (viz fotografie v prezentaci).
 • Předmětem prodeje je roubené patro včetně krovu (dobrý stav).
 • Zděné přízemí stavby není součástí prodeje
 • Přízemní zděnou část bude při stavbě nutné nově vyzdít, což je výhodou této investice.
 • Třída energetické náročnosti: G

 

PŘÍKLAD: Téměř totožný roubený špýchar. Autentický a pravidelně udržovaný.

 

Typově podobná novostavba kopie roubeného špýcharu na Kokořínsku (rozměrově menší).

V tomto případě se jedná o velice kvalitní kopii, postavenou na místě dochované zděné přízemní části.

Původní roubené patro se nedochovalo.

Realizováno naším kamarádem, který je osvíceným a patriotickým investorem. 

 

Novostavba kopie je velmi kvalitně řemeslně provedena, ale nikdy nedosáhne kvality, autenticity a zejména uživatelské atmosféry původního špýcharu.

 

 

CENA:

 • Již neveřejná - ARCHIV