PRODEJ MLÝNA V ČESKÉM RÁJI

Roubený mlýn na krásném místě, vzdáleném jen hodinu jízdy z Prahy.

Exklusivně prodáváme roubený mlýn na samotě, který se dochoval v téměř intaktní podobě.

 

HISTORIE MLÝNA

Mlýn byl na tomto místě založen v letech 1740 až 1750. Současná stavba pochází z roku 1862. Mlýnice byla vybavena francouzským kamenem a špičákem. Mlelo se zde do roku 1930, poté se mlýn dále používal na bydlení a v mlýnici se ještě nějakou dobu šrotovalo obilí.

 

 

LOKALITA

Příjezd k nemovitosti. Mlýn byl postaven na louce za potokem, přes který k němu vede most.

 

HORNÍ FOTO: Pohled na mlýn ve směru od cesty.

LEVÉ FOTO:   Těsně u mlýna...

PRAVÉ FOTO: Dále od mlýna vede již jen lesní cesta.

 

Jedná se o krásné a klidné místo na samotě v rekreační oblasti Českého ráje.

 

 

INTERIÉRY - SÍŇ

Velmi slušně zachovaný vstup do domu s hezkým a původním povalovým stropem v síni.

 

 

SVĚTNICE

Průhled ze síně do světnice, jejíž okna směřují na jiho-západ. 

 

Průhledy světnicí, ve které je současný krb nevhodným novotvarem, ale po jeho odstranění a nahrazení tradičním kachlovým sporákem se zápecím, bude světnice opět tou pravou světnicí.

 

V současné době je na původním roubení našroubováno falešné roubení z fošen. Jedná se stavební detail, který můžete při nízkonákladové rekonstrukci samozřejmě ponechat, ale pokud byste chtěli mít opravdu krásný dům, tak by mělo být falešné roubení odstraněno a přiznáno roubení původní. Jedině tak dosáhnete dřívějšího genia loci...

 

 

PŘÍKLAD - JAK PROMĚNIT HNĚDÉ ROUBENÍ NA TRADIČNÍ SVĚTLÉ

Uvnitř mlýna je tmavě hnědou barvou natřeno nejenom falešné "roubení" ve světnici, ale také klasické roubení v síni a malém pokoji. Tmavě hnědou barvu můžete z dřevěných trámů odstranit. Níže uvádím jeden konkrétní příklad.

Stav světnice před rekonstrukcí.

 

Totožná světnice po kompletní obnově.

 

 

PŘÍKLAD - PĚKNĚ ZREKONSTRUOVANÉ SVĚTNICE V JINÝCH DOMECH

Světnice je pomyslné srdce domu. Místo, kde se vždy trávilo nejvíce času a věřte, že je tomu tak i v dnešní době. Pokud je světnice krásně zrekonstruovaná, stane se nejoblíbenějším místem v domě a to z několika důvodů. Je v ní teplo ze salajících kachlových kamen, můžete tu poležet na příjemně teplém zápecí a v neposlední řadě v ní vždy naleznete nějaké dobré jídlo. Pokud nemá světnice zápecí, tak by měla mít alespoň kanape pro spočinutí po dobrém obědě, nebo na odpolední odpočinek. Sálavé teplo kachlových kamen je útulné a každý kdo to zná, ví o čem zde píši. Ten kdo to nezná, tak velice rychle pochopí, pokud to alespoň jednou v životě zažije.

Tyto světnice byly před rekonstrukcí v zuboženém stavu a některé dokonce ve stavu katastrofálním. Dnes jsou oázou venkovské pohody a chloubou jejich majitelů.

 

 

VELKÝ ROUBENÝ POKOJ

Druhá velmi příjemná a velká místnost v domě je v současné chvíli využívána jako kuchyně.

 

Naleznete zde krásný povalový strop. Původní roubení je zde standardně přiznáno a obíleno vápennou ličkou, stejně tak jako stropní trámy. Tato úprava je v pořádku a je možné ji zachovat. Pokud máte raději přírodně světlou barvu starých trámů, tak není problém ličku odstranit.

 

Kuchyňský kout je funkční a současní majitelé jej běžně používají.

 

Také tento pokoj má obrovský potenciál - viz příklady níže...

 

 

PŘÍKLAD - JAK BY MOHL VYPADAT ROUBENÝ POKOJ PO REKONSTRUKCI

Dokonalou rurální atmosféru dosáhnete pouze při zachování maxima původních konstrukčních prvků a řemeslných detailů. V tomto případě jde například o krásné původní podlahy ze širokých prken, a to včetně mezer mezi nimi. Jakákoli unifikovanost s dokonale spasovanými a na "fest" utaženými prkny Vás o autentickou krásu starých časů připraví.   

 

Roubená stěna s bílým vápenným nátěrem působí až neuvěřitelně živým dojmem a opět dodává dostatek světla i malému pokoji s nevelkým oknem. Vápenný nátěr nešpiní, pokud se dobře aplikuje a navíc je difusně otevřený, takže krásně dýchá.

 

 

MALÝ ROUBENÝ POKOJ

I tento pokoj má hezký povalový strop a přiznané původní roubení.

 

Pokoj je průchozí do současné koupelny, která je funkční, ale z našeho pohledu na rekonstrukci.

 

 

MLÝNICE

Mlýnice se dochovala v částečné podobě. Je poměrně velká a v budoucnu ji lze využívat různě.

Za zmínku stojí také velký půdní prostor. Původní krov byl za socialismu předělán a je funkční vč. stávající střechy. V případě, že by budoucí majitel uvažoval nad obytnou vestavbou, tak by bylo potřeba udělat esteticky kvalitnější krov, například z druhotně použitých historických trámů, aby bylo možné jej pohledově přiznat. S tím by souvisela i výměna střešní krytiny. Pokud nebudete nad obytnou vestavbou uvažovat, tak není potřeba střechu jako takovou nějak zásadně řešit.

 

 

PŘÍKLAD - JEŠTĚ JEDEN ZÁSADNÍ REKONSTRUKČNÍ PŘÍKLAD...

V předchozí části prodejní prezentace jsem již uvedl několi příkladů, jak by mohl objekt po rekonstrukci vypadat. Zde uveřejňuji ještě jednu inspiraci z velmi kvalitní rekonstrukce památkově chráněného objektu, abyste si učinili lepší představu o tom, co a jak je možné zrekonstruovat.

 

STAV USEDLOSTI NA ZAČÁTKU OBNOVY

Díváte se na areál Homutova statku, který v roce 1992 zakoupil pan Petr Pěnkava. Zahájením rekonstrukce a zápisem do registru památek jej zachránil od totálního zničení po 40 letech komunistické devastace. Poté, co celý statek náročně zasanoval, se rozhodl usedlost prodat.

 

Následující fotografie ukazují do jakého stavu se statek dostal za hospodaření místního JZD.

 

Panu Pěnkavovi patří velké poděkování za to, že se do sanace Homutova statku pustil.

 

STAV OBJEKTU PO SANACI A PŘED DALŠÍ REKONSTRUKCÍ.

Prodej Homutova statku včetně odborných konzultací realizovala naše kancelář - Reality 1788

 

STAV OBJEKTU PO CELKOVÉM DOKONČENÍ REKONSTRUKCE

Areál od nás zakoupili Kateřina a Petr Lorencovi. Ihned po koupi započali práce na projektové dokumentaci, což je u podobných projektů velmi důležité, jelikož již na začátku rekonstrukce musí být zřejmé, jak má nemovitost vypadat po dokončení obnovy.

 

Původní obytné prostory byly zrekonstruovány tak, aby po obnově působily tradičním dojmem.

 

Vše co bylo možné zachovat, bylo zachováno či opraveno...

 

Ze síně s dýmníkovým komínem se stal krásný a nadčasový apartmán.

 

V nemovitosti je dostatek světla - veškeré prosvětlení je vyřešeno elegantně a citlivě, aby nebyl nenarušen genius loci. Předchozí větu jsem napsal z důvodu, že se jedná o památkově chráněný objekt. Pokud umíte s problematikou památkové ochrany dobře pracovat, tak je možné nemovitost zrekonstruovat v parametrech současných standardů, ale navíc s přidanou hodnotou vyjímečné historické nemovitosti, mající jedinečné charisma a trvalou tržní hodnotou do budoucna!

 

Nádherný kontrast současného kuchyňského koutu s původním měkce nahozeným stropem.

 

Vše původní je citlivě propojeno s tím současným...

 

Prostory, které dříve sloužily k hospodářským účelům byly zařízeny vzdušně a moderně.

 

Obnovená pavlač si po rekonstrukci zachovala svoji původní atmosféru i funkci.

 

Tam, kde dříve bývalo seno, jsou dnes obytné prostory a důmyslně ukryté moderní technologie.

 

Nové okno v trámkové zárubni hospodářského traktu.

 

Tradiční "hospodářova" ložnice s původním měkce omítaným stropem.

 

Také celá zahrada prošla kompletní obnovou.

 

Některé koupelny byly vytvořeny moderně, jiné naopak tradičně...

 

Zde bylo po mnoho let jen chroští, nepořádek a nálety. Nyní to již vypadá opět hezky.

 

Tradice a současnost, dobré prostorové řešení, kvalitní a elegantní provedení v dokonalém barevného sladění, to vše je k vidění na této fotografii!

 

Staré a nové - přirozený a poctivý přístup k obnově památkově chráněného domu.

 

Pokud máte zájem to zažít na vlasní kůži, tak se můžete ubytovat :))  www.homutuvstatek.cz

 

Jsem rád, že jsem u toho mohl být a snad alespoň malou měrou přispět k tomuto zdařilému dílu, které bude dělat radost nejenom jeho majitelům. Katko a Petře, bylo mi velkou ctí. Díky moc!

 

 

TECHNICKÁ DATA:

  • Elektřina: Přípojka je zavedena. Rozvod je na rekonstrukci, ale funkční - majitelé jej používají.
  • Voda: Studna je na sousedním pozemku. Vlastníci mají ze studny přivedenu vodu do domu a normálně ji po celou dobu používají. Současná rodina vlastní mlýn od roku 1979. Nový majitel si může udělat vlastní vrt.
  • Odpad: Současný odpad je sveden do jímky, z níž je vyveden trativod. Nový majitel si zde může vybudovat čističku s odtokem do vodoteče na spodní hranici pozemku. Je možné též zvolit i jednodušší variantu v podobě nové vyvážecí jímky.
  • Energetická náročnost domu: G
  • Pozemek: 895 m2. Poznámka: Dvě boční louky a veškeré lesy okolo jsou v majetku rodiny, která je získala v rámci restituce. Současný pozemek je pro rekreační využití dostatečný. Mezi současným majitelem mlýna a majitelem okolních pozemků je dohoda, že si majitelé mlýna boční louky nechávají posekat nabo si je sami posekají, když je třeba.
  • Okolní louky jsou dle uzemního plánu nezastavitelné a navíc je kolem mlýna přírodní území!

 

 

KULTURNÍ PAMÁTKA - PROSÍME ZÁJEMCE O PROSTUDOVÁNÍ UVEDENÉHO ODKAZU

Mlýn je nemovitou kulturní památkou. Připravil jsem pro Vás článek na téma památkové ochrany, jelikož se této problematice dlouhodobě věnuji a mám jasně vyprofilovaný názor, který vychází z osobních zkušeností a praxe započaté již v roce 2001.  

ODKAZ - Co to znamená vlastnit kulturní památku, neboli památkově chráněný objekt ?

Památkově chráněný dům po kvalitní a vkusné rekonstrukci.

 

 

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ:

  • Jelikož je dům kulturní památkou, můžete na jeho opravy a případné regenerační práce získat dotační příspěvek z Ministerstva kultury ČR, nebo z Krajského úřadu.
  • Dotaci lze obdržet na rekonstrukci roubení, opravy krovu a střechu jako takovou vč. komína. Další finanční příspěvek můžete obdržet na stavbu kachlového sporáku s pecí, obnovu dřevěných a cihelných podlah, repas dveří a oken a to včetně jejich kopií.
  • V případě Vašeho vážného zájmu o tuto nemovitost, Vám rád vše vysvětlím.

 

 

LETECKÝ POHLED NA MLÝN

Větší velikost fotografie naleznete ZDE.

 

 

KATASTRÁLNÍ MAPA

Větší velikost mapy naleznete ZDE.

 

 

MŮJ POCIT:

Jde o krásné a dobře dostupné místo v přírodě na nějž navazují již jen tiché lesy v jeho okolí. Pokud jste skromní, tak můžete začít s užíváním mlýna ihned po jeho zakoupení.

Jestliže jste o něco náročnější a vyžadujete větší míru komfortu, tak jej můžete dosáhnout rychle za pomoci dílčí rekonstrukce. V případě, že jste velmi nároční na estetiku i komfort a pustíte se do velké rekonstrukce, tak je reálné ji zrealizovat v průběhu dvou let, po nichž mlýn doslova rozkvete do krásy, stejně jako nemovitosti uvedené v příkladech této prodejní prezentace.

Pokud to uchopíte správně do ruky, tak již brzy budete vlastnit nádherný dům na krásném místě.

 

Když se na tento roubený mlýn díváte, tak se Vám rázem vybaví malebné obrázky od Josefa Lady.

 

 

ZÁVĚR:

Vaše cesta na chalupu bude jen hodinu jízdy autem z Prahy.

Dobrá investice do historického objektu, nacházejícího se na krásném místě rekreační oblasti.

 

Zde zřejmě kdysi stávala hospodářská stavba nebo stodůlka; dnes je to místo pro relaxaci.

 

 

 

CENA:

  • Neveřejná - (na telefonický dotaz)

 

OSTATNÍ AKTUÁLNÍ PRODEJE:

 

KONTAKT:

V případě Vašeho zájmu o tuto nemovitost nás prosím kontaktujte na e-mailu: klimesova@reality1788.cz , případně mobilním telefonu: 774 089 000