areál Barokní Fary

Ojedinělý a intektně dochovaný areál raně barokní fary

 

Dochovaný areál raně barokní fary z konce 17. století.

 

MÍSTO & HISTORIE:

  • Informace jsou již neveřejné.

Flash prezentace obsahující 42 fotografií - EXTERIÉRY & OKOLÍ

Prezentace je již zredukována pouze pro účel reference

 

 

POPIS OBJEKTU:

  • Informace jsou již neveřejné.

 

DATA:

  • Data jsou již neveřejná.

 

CENA:

  • Neveřejná  -  ARCHIV